Jos vanrenterghem | department of rehabilitation sciencies – ku leuven

Monitoring musculoskeletal load in team sports

Jos Vanrenterghem is hoogleraar aan het departement revalidatiewetenschappen van KU Leuven. Hij doceert onder andere sportbiomechanica en musculoskeletale preventie. In zijn onderzoek verdiept hij zich in de biomechanische analyse van belasting van de musculoskeletale structuren in het onderste lidmaat tijdens sport, in hoofdzaak de knie. Met zijn onderzoeksgroep gaat hij op zoek naar manieren om musculoskeletale blessures te vermijden door bewegingskwaliteit te evalueren, alsook om revalidatieprogramma’s te versterken met oog op optimale return-to-sport. Het evalueren van bewegingskwaliteit en bijhorende musculoskeletale belasting gebeurt door pre-season screening, in-season training load monitoring, of tests tijdens en na revalidatie. In zijn toedracht zal Prof. Vanrenterghem een overzicht geven van de huidige stand van zaken van het onderzoek en de belangrijke uitdagingen voor de toekomst.